Föreningen Tandla Skolas Vänner är en ideell kulturförening som är politiskt och religiöst obunden. Tandla Skolas Vänner vill verka för ett rikt kulturliv i Kulturhus Tandla Skola och låta skolan bli en plattform för olika kulturyttringar såsom tex konserter, utställningar och samtal.
Alla som besöker något av våra arrangemang har möjlighet att bli stödmedlemmar. Det innebär i praktiken att man står med på en maillista och får ta del av våra programutskick och övrig info.
Den som vill är också välkommen att engagera sig praktiskt i föreningen, dvs hjälpa till att baka fikabröd, vara parkeringvakt eller konsertvärd. Du som vill hjälpa till - hör av dig till bokning@tandlaskola.se eller ring Inga-Lill Sjönneby 0704-850930.