Från Eskilstuna:
Åk väg 214 söderut mot Julita. Efter att du passerat Hållsta, åk ytterligare ca 2 kilometer och sväng sedan vänster mot Tandersten 1, du ser den gula byggnaden med rött tak från vägen.
Från Julita:
Åk väg 214 mot Eskilstuna. När du passerat den andra Hedlandet skylten börjar du närma dig. Sväng höger vid skylten Tandersten 1.