Musik Människor Möten

Välkommen till Kulturhus Tandla Skola - en plats för musikaliska möten med värme och kvalitet. En kväll i Tandla blir en bra kväll, lita på det!

Arrangörer : Tandla skolas vänner, 

Scenkonst Sörmland och 

Kultur & Fritid Eskilstuna Kommun